?
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index_dziedzina_haslo_new.php:1) in /include/classes/_sessionClass.php on line 28
Narząd wyspecjalizowany organ organizmu ludzkiego zwierzęcego lub roślinnego
Użytkowników online: 135

Haseł: 13288
Definicji: 40436Hasło narząd


Krzyżówkowe definicje hasła narząd z dziedziny zoologia na naszym serwerze:

  1. ??d?o ... k?uj?cy i wydzielaj?cy jad
  2. ?ledziona ... kr?gowców w??czony w obieg naczy? krwiono?nych
  3. ?ledziona ... wytwarzaj?cy limfocyty i cia?a odporno?ciowe
  4. ?ó?tnik ... p?azi?ców i wrotków
  5. amfid, unerwiony ... zmys?u chemicznego wyst?puj?cy u nicieni
  6. b??dnik ... równowagi
  7. cz??? organizmu ?ywego o okre?lonej budowie i okre?lonych funkcjach
  8. eksteroceptor ... odbieraj?cy bod?ce pochodz?ce z zewn?trz organizmu
  9. fallus m?ski ... kopulacyjny
  10. fotofor, emituj?cy ?wiat?o ... wyst?puj?cy w skórze niektórych gatunków ryb
  11. gonopodium, zewn?trzny ... kopulacyjny samców niektórych gatunków ryb
  12. gruczo? ... wydzielniczy
  13. hektokotylus, rami? samców niektórych o?miornic przekszta?cone w ... kopulacyjny
  14. j?zyk ... smaku
  15. jama ch?onna; ... pokarmowy u prymitywnych, bezkr?gowych organizmów zwierz?cych
  16. k?ujka ... g?bowy komarów
  17. k?ujka ... g?bowy wyd?u?ony u niektórych owadów
  18. ko?czyna ... ruchu
  19. kontaktoreceptor ... odbieraj?cy bod?ce pochodz?ce z zewn?trz organizmu
  20. krta?, odcinek dróg oddechowych oraz ... g?osotwórczy kr?gowców
  21. macica u kobiet i samic ssaków ... rodny
  22. macka ... dotykowo-chwytny o?miornic
  23. mechanoreceptor; ... nerwowy mi??ni, stawów po??czony z uk?adem o?rodkowym
  24. naboczny; ... zmys?owy ryb, plazów usytu?owany wzd?u? boków cia?a
  25. oddechowy - to p?uco
  26. odnó?e ... ruchu stawonogów
  27. organ, cz??? cia?a
  28. p?cherz; ... z cienkiej b?ony, wype?niony gazem, u?atwiaj?cy p?ywanie rybom
  29. p?ucotchawka ... oddechowy u paj?czaków
  30. parzyde?ko ... wydzielaj?cy parali?uj?c? substancj? u jamoch?onów
  31. parzysty - to nerki, p?uca
  32. penis ... kopulacyjny samców wielu zwierz?t
  33. pr?cie m?ski ... kopulacyjny
  34. pranercze, parzysty ... wydalniczy kr?g?oustych ryb i p?azów
  35. przyoczko, pojedynczy ... wzroku wyst?puj?cy u owadów
  36. przyssawka, ... w kszta?cie miseczki niektórych zwierz?t do przyczepiania si?
  37. receptor ... komórkowy, który odbiera bod?ce
  38. serce ... centralny kr??enia u ssaków
  39. skrzela ... oddechowy ryb
  40. skrzyd?o; ... lotu ptaków, nietoperzy, owadów
  41. ssawka, ... s?u??cy motylowi do spijania nektaru z kwiatów
  42. statocysta, ... zmys?u równowagi u wi?kszo?ci bezkr?gowców i os?onic
  43. str?twa, w?gorz elektryczny - ryba maj?ca dwa mi??nie stanowi?ce ... elektryczny
  44. syrinx, ... g?osowy ptaków (rozwidlenie w tchawicy, w którym znajduj? si? b?onki)
  45. termoreceptor; ... wra?liwy na zmiany temperatury, wyst?puje w skórze
  46. tr?ba ... chwytny s?onia
  47. ucho ... z tr?bk? Eustachiusza
  48. ucho ..., który ?owi d?wi?ki
  49. wymi?, ... zawieraj?cy gruczo? mleczny krowy
  50. wyspecjalizowany organ organizmu ludzkiego, zwierz?cego lub ro?linnego
  51. wzroku - oko, s?uchu - ucho


Hasło lub wzorzec hasła:
Szukaj definicji hasła (należy podać hasło lub wzorzec hasła) Szukaj haseł dla definicji (należy podać definicję hasła)


<< Zgłoś błąd w haśle narząd >>

  Zobacz wszystkie definicje krzyżówkowe hasła narząd w słowniku Krzyżówki Info: narząd

Data ostatniej modyfikacji hasła narząd: 2018-04-22


Hasło przed narząd
<<< narybek <<<
Hasło po narząd
>>> narzeczona >>>
Alfabetyczne listy haseł krzyżówkowych z zoologii :
A :: B :: C :: Ć :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: Ł :: M :: N :: O :: Ó :: P :: R :: S :: Ś :: T :: U :: W :: Z :: Ź :: Ż
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu . Zapoznaj się również z naszą polityką prywatności
Copyright 2005-2012 © www.krzyzowki.info

Valid HTML 4.01 Transitional for zoologia Krzyżówki Info